Utviklingsprogram igangsatt for faglig ledergruppe

Den nye faglige ledergruppen til HiØ startet opp sin fireårige periode 1. august. For å bidra til en best mulig faglig ledelse, annonserte jeg allerede under rektorvalget at jeg ville igangsette et utviklingsprogram for den nye ledergruppen.

Programmet har startet opp, blant annet med et seminar 30. – 31. august. Målet med programmet er at det skal skape en merverdi for HiØ,  for ledergruppen og den enkelte leder samt at det skal bidra til effektiv ledelse av høgskolen.

Saken fortsetter under bildet.

Faglig ledergruppe ved HiØ: Fra venstre; dekan ved Avdeing for informasjonsteknologi Harald Holone, dekan ved Avdeling for ingeniørfag Geir Torgersen, prorektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, dekan ved Avdeling for helse og velferd Terje Grøndahl, dekan ved avdeling for lærerutdanning Kjersti Berggraf Jacobsen, høgskoledriektør Carl-Morten Gjeldnes, avdelingsleder ved Akademi for scenekunst Anne Berit Løland, Avdelingsdirektør ved Fremmedspråksenteret Rolf Steinar Nybøle og rektor Hans Blom. Foto: HiØ.

I løpet av mine 10 år som faglig leder på HiØ har jeg vært en del av fire forskjellige faglige ledergrupper: som dekan, prorektor, fungerende rektor og rektor. På bakgrunn av både gode og dårlige erfaringer i disse ledergruppene, ville jeg legge til rette for at ledergruppen skulle fungere best mulig fra første stund.

Det å engasjere en kompetent veileder fra dag én mente jeg ville være et viktig tiltak for å nå dette målet. Derfor engasjerte vi Bang og Midelfart til å veilede oss i utviklingen. De jobber prosessrettet og forskningsbasert og publiserer selv vitenskapelige artikler innen sitt fagfelt. Det er Thomas Midelfart som veileder vår faglige ledergruppe i samråd med kollega Henning Bang.

Thomas skal følge ledergruppen i høstsemesteret. Han har allerede hatt individuelle samtaler med oss alle og sammen har han og jeg planlagt den første ledersamlingen som ble gjennomført 30.-31. august på Jeløy Radio. Thomas skal delta på fire faglige ledermøter og legge til rette for ytterligere to lederseminarer, ett heldags- og ett halvdagsseminar. Dersom vi er fornøyd med programmet, er intensjonen at det skal fortsette i vårsemesteret.

Målet med lederutviklingsprogrammet er å bidra til en effektiv ledergruppe som skaper merverdi for HiØ, for gruppen og den enkelte leder. Erfaringene fra programmet kan dessuten lederne anvende i sine egne ledergrupper på fagavdelingene.

På lederseminaret 30. – 31. august ble vi enige om hvilke saker og arbeidsoppgaver vi særlig vil fokusere på inneværende studieår, og vi skal utarbeide et årshjul for disse sakene. Ett av dem er å definere en tydelig og god prosess for utvikling av en ny strategisk plan for HiØ.

Vi har vi blitt enige om hva som skal kjennetegne oss som faglig ledergruppe, besluttet hvordan ledermøter skal planlegges og gjennomføres, hvordan vi skal samarbeide mellom ledermøtene og hvordan vi skal sørge for at det vi kommer fram til på møtene skal komme ut i hele organisasjonen.

Henning Bang er siviløkonom og psykolog, spesialist i organisasjonspsykologi og har doktorgrad i psykologi. Han er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, der han underviser og forsker på effektivitet i lederteam og grupper.

Hans kollega Thomas Midelfart er utdannet psykolog fra Universitet i Oslo med en spesialisering i organisasjonspsykologi. Han har i flere år arbeidet med team- og ledergruppeutvikling, og har utviklet og ledet lederutviklingsprogrammer for flere store nasjonale og internasjonale organisasjoner. En av spisskompetansene til Thomas Midelfart er utvikling av toppledergrupper.

Tilbakemeldingen jeg har fått fra ledersamlingen 30. – 31. august er at den var lærerik, nyttig og inspirerende. Jeg gleder meg til et fortsatt godt og utviklende samarbeid i ledergruppen.

Fakta:

Dette utgjør faglig ledergruppe de neste fire år:

Rektor Hans Blom
Prorektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen
Dekan Kjersti Berggraf Jacobsen – Avdeling for lærerutdanning
Dekan Harald Holone – Avdeling for informasjonsteknologi
Dekan Terje Grøndahl – Avdeling for helse og velferd
Dekan Geir Torgersen – Avdeling for ingeniørfag
Dekan Trond Hammervold – Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag (tiltrer 1. nov.)
Avdelingsleder Anne Berit Løland – Avdelingsleder Akademi for scenekunst
Avdelingsdirektør Rolf Steinar Nybøle – Fremmedspråksenteret (en del av HiØ fra 1. januar 2018)
Høgskoledirektør Carl-Morten Gjeldnes