Doktorgradsutdanning ved HiØ

I høst skal en arbeidsgruppe utrede mulighetene for å opprette doktorgradsutdanning ved HiØ. I løpet av vårsemesteret skal høyskolestyret fatte vedtak om HiØ skal starte arbeidet med utvikling av doktorgradsutdanning og i tilfelle innen hvilke fagområder. Dette arbeidet utgjør en del av «Forskningsløftet ved HiØ»

Les mer →

 

HiØ + KD = sant?

Kunnskapsdepartementet (KD) ønsker tydeligere profiler på institusjonene i universitets- og høyskolesektoren og bedre arbeidsdeling i sektoren. Dette vil de oppnå gjennom  utviklingsavtaler. HiØ er én av fem  institusjoner i et pilotprosjekt hvor dette testes ut.

Kunnskapsministeren sier at KD vil bidra til at vi når målene i avtalen. Utviklingsavtalen skal inngå i høgskolens tildelingsbrev for 2017, det årlige styringsdokumentet fra KD (se blogginnlegg 22.08.2016).

Les mer →