Hvordan kan kvaliteten i norsk utdanning styrkes?

Dette har vi nå mulighet til å påvirke gjennom innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning.

Kunnskapsdepartementet må forutsette at den viktigste kompetansen innen dette feltet ligger i sektoren og ikke i departementet. Dette uttrykte statssekretær Bjørn Haugstad på en konferanse arrangert av Universitets- og høgskolerådet i Bodø fredag 20. mai.

Her ble den kommende stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning omtalt og diskutert.

Les mer →