Hvordan kan kvaliteten i norsk utdanning styrkes?

Dette har vi nå mulighet til å påvirke gjennom innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning.

Kunnskapsdepartementet må forutsette at den viktigste kompetansen innen dette feltet ligger i sektoren og ikke i departementet. Dette uttrykte statssekretær Bjørn Haugstad på en konferanse arrangert av Universitets- og høgskolerådet i Bodø fredag 20. mai.

Her ble den kommende stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning omtalt og diskutert.

Bjørn-Haugstad-i-panel2048

Statssekretær Bjørn Haugstad i debatt under konferansen i Bodø: Fra venstre debattleder og leder av Norsk studentunion Therese Eia Lerøen, direktør i TechnoRocks Silvija Seres, prorektor ved NTNU Berit Kjeldstad, statssekretær KD Bjørn Haugstad og høgskoledirektør ved Høgskolen i Lillehammer Geir Bergkastet. Foto: Hans Blom.

For å få i gang diskusjonen presenterte han seks faktorer som Kunnskapsdepartementet (KD) mener er avgjørende for høy utdanningskvalitet.

Disse faktorene er:

 • Gode rammebetingelser
 • Institusjonsledelse og kvalitetskultur
 • Utdanningsfaglig kompetanse
 • Helhetlige studieprogram
 • Undervisning og vurdering for læring
 • Studentenes engasjement og integrering i det akademiske fellesskap

Statssekretæren hevdet at det siste punktet er det viktigste.

Han spør om vi kjenner vi oss igjen i disse, og dersom vi får vi disse på plass, vil vi da komme i mål med høyere utdanningskvalitet?

KD vil legge disse faktorene til grunn i sin stortingsmelding med mindre universitets- og høgskolessektoren kommer med andre innspill.

Kunnskapsministeren har i et brev invitert universitets- og høgskolesektoren til å komme med innspill til stortingsmeldingen innen 1. juli.

I mars 2017 skal stortingsmeldingen være ferdig.

I dette brevet har KD beskrevet fem faktorer de mener må være en del av vår felles forståelse av kvalitet i høyere utdanning:

 1. Vi må ha høye ambisjoner på studentenes vegne
 2. Vi må tilby aktiviserende og varierende læringsformer
 3. Vi må skape en kvalitetskultur og en tydelig utdanningsledelse
 4. Vi må integrere studentene i det akademiske fellesskapet
 5. Vi må sikre samspill med arbeidslivet

I høringsbrevet fra kunnskapsministeren ber han oss om å svare på 10 spørsmål knyttet til hvordan vi kan styrke høyere utdanning og gi våre studenter et høyere læringsutbytte. Disse spørsmålene har vi bedt fagavdelingene, faglige utvalg, studentparlamentet m.fl. om å komme med innspill til.

Vi må ta statssekretæren på ordet når han sier at den viktigste kompetansen ligger i sektoren og ikke i departementet når det gjelder disse spørsmålene om kvalitet i høyere utdanning.

Derfor oppfordrer jeg til engasjement rundt innspillene til stortingsmeldingen og de diskusjonene som kommer utover høsten når bidragene fra universitets- og høgskolesektoren skal bearbeides og diskuteres.

Politisk ledelse i KD vil selvsagt farge stortingsmeldingen ut fra sitt politiske ståsted, men vi får sørge for at de har et relevant grunnlag å skrive sin stortingsmelding ut fra.

Hans Blom