Det er ikke størrelsen det kommer an på

I disse fusjonstider i universitets- og høgskolesektoren har retorikken ofte vært: «Størst er best». Vårt Akademi for scenekunst er et meget godt eksempel på det motsatte. Vår minste fagenhet leverer attraktive studier innen skuespill og scenografi som er godt kjent i store deler av verden.

Øystein Elle/Capto Musicae står for produksjonens idé,konsept, regi og musikk. Robert M. Johanson som har ledet flere workshops ved Akademiet de siste årene er ansvarlig for dramaturgi og koreografi. I tillegg har han bidratt under utvikling av konseptet. Tidligere Akademi-student Anders Firing Aardal er regiassistent og involvert i utviklingen av konseptet. Studentene Johanna Dahlbäck og Jessica Tay står for scenografien. Medskapende utøvere i høstens store forestilling er Desiree Vaksdal, Jonas Borgensgaard, Katerine Nielsen, Nikoline Spjelkavik, Tobias Petersen, Marina Popovic, Victoria Røising, Anders Tougaard og Viola Tømte.

Arkivfoto fra tidligere forestilling ved Akademi for scenekunst der Øystein Elle/Capto Musicae stod for produksjonens idé,konsept, regi og musikk. Robert M. Johanson, som har ledet flere workshops ved Akademiet de siste årene, var ansvarlig for dramaturgi og koreografi. Foto: HiØ.

Det er alltid med en forventning om å oppleve noe utfordrende og overraskende jeg går på forestillingene til Akademiet. De er noe ganske annet enn tradisjonelt teater. Studentene behersker vanlig skuespillerkunst, men leverer forestillinger som sprenger etablerte rammer for scenekunst. Forestillingene krever et åpent sinn, evne til undring, aksept for at ikke alt skal forstås og sans for det utradisjonelle som bryter tilvendte grenser.

En del av forestillingene lager studentene selv, og jeg er imponert over hva de skaper og leverer på scenen. I fjor vår hadde jeg gleden av å se avgangsforestillingen «Stop Being Poor». Den gjorde et sterkt inntrykk på meg, tok opp de evige spørsmålene omkring hva livet er og vår plass i universet innenfor en ny og dristig ramme. Jeg tenkte etter forestillingen: «Det er nesten utrolig at det er mulig å lage noe så fengslende og nyskapende på vårt lille Akademi. Dette skulle hele Norge ha sett!»
Det var flere enn meg som syntes denne forestillingen var av ypperste klasse. Akademiet ble invitert til en prestisjetung teaterkonkurranse i Tyskland med denne studentforestillingen og slo ut alle de tunge teatermiljøene i Tyskland: Førsteplass! Dette vakte oppsikt i alle teatermiljøer i Tyskland og førte til nyhetsoppslag i mange aviser.

De senere årene har Akademiet også markert seg som et betydelig fagmiljø innen kunstnerisk utviklingsarbeid. Akademiet har nylig avsluttet det treårige prosjektet «Infinite Record: Archive, Memory, Performance» finansiert med 1,2 mill kr av Program for Kunstnerisk Utviklingsarbeid  (PKU) og fikk nylig et nytt prosjekt, «Blind Spot – Staring down the Void», finansiert av PKU med 3,5 mill kr. Søknaden fikk topp score. Akademiet har fire doktorgradsstipendiater, to av dem finansiert av PKU. Dette viser at Akademiet leverer eksternt finansiert kunstnerisk utviklingsarbeid så det holder!

Hva er nøkkelen til denne suksessen?

Jeg tror at svaret blant annet er å finne i disse faktorene:

  • Meget dedikerte ansatte som har scenekunst som livsstil
  • Tilsvarende dedikerte studenter som jobber minst 12 timer i døgnet hver dag for å få en utdannelse de brenner for og som skiller dem fra andre teaterutdannede
  • En blanding av en liten stab fast ansatte som representerer kontinuiteten koblet med prosjekt- og åremålstilsatte undervisere og kunstnere som bringer nye impulser inn i Akademiet og som tar med seg et stort kontaktnett
  • En vellykket satsing på kunstnerisk utviklingsarbeid som har resultert i at Akademiet ligger langt framme faglig både nasjonalt og internasjonalt

Jeg er stolt av å være rektor på Høgskolen i Østfold blant annet fordi vi har Akademi for scenekunst som profilerer oss på en svært god måte og som i høyeste grad viser at det ikke er størrelsen det kommer an på!

Jeg oppfordrer deg til å gå på forestillingen ”Hollywood dolls (Hull i hodet)” til avgangsstudentene den 26., 27. eller 28. mai i Fredrikstad, eller på Nationaltheatret 2., 3. eller 4.juni.  Det vil garantert gi deg en opplevelse utenom det vanlige. Min billett er bestilt for lenge siden, jeg vil ikke gå glipp av en utfordrende og tankevekkende kveld!

Fakta om Akademi for scenekunst ved Høgskolen i Østfold

Akademiet har bare 5 fast ansatte, men i tillegg en rekke høyt profilerte kunstnere i prosjekt- og åremålsstillinger fra mange forskjellige land. Undervisningen foregår på engelsk. I år har 248 studenter fra 54 forskjellige land konkurrert om de 15 studieplassene på bachelorstudiene i skuespill og scenografi. Akademiet har i tillegg Skandinavias eneste masterutdanning i scenografi.

Hans Blom