Om rektors blogg

Rektors blogg er en blogg for synspunkter, refleksjoner og orienteringer fra fungerende rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen.

Målet med bloggen er å bidra til økt åpenhet og dialog med ansatte og studenter ved Høgskolen i Østfold, samt samfunnet forøvrig.

Lars-Petter


Fungerende rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen