Om rektoratets blogg

Rektoratets blogg er en felles blogg for synspunkter, refleksjoner og orienteringer fra rektor Hans Blom og prorektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen.

Med denne bloggen ønsker vi å bidra til økt åpenhet og dialog med ansatte og studenter ved Høgskolen i Østfold, samt samfunnet forøvrig.

Vi vil gjerne høre dine synspunkter på temaene vi tar opp. Våre e-postadresser finner du under.

Hans og Lars-Petter.

HansBlom300x161
Rektor Hans Blom

Prorektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen