Om rektoratets blogg

Rektorates blogg er en blogg for synspunkter, refleksjoner og orienteringer fra rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen og prorektor Annette Veberg Dahl.

Målet med bloggen er å bidra til økt åpenhet og dialog med ansatte og studenter ved Høgskolen i Østfold, samt samfunnet forøvrig.

Lars-Petter

Rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen Prorektor Annette Veberg Dahl