Om rektoratets blogg

Rektoratets blogg er en felles blogg for synspunkter, refleksjoner og orienteringer fra rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, prorektor for utdanning  Annette Veberg Dahl og prorektor for forskning og formidling Kristi Cecilie Grønvold Bache.

Målet med bloggen er å bidra til økt åpenhet og dialog med ansatte og studenter ved Høgskolen i Østfold, samt samfunnet forøvrig.

Lars-Petter

 

Rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen
Prorektor Annette Veberg Dahl
Prorektor Kristi Cecilie Grønvold Bache