Vær raus!

I dag markeres verdensdagen for psykisk helse. Verdensdagen er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse og markeres årlig den 10. oktober. Dagen ble opprettet av FN, med mål om å skape åpenhet og gi kunnskap om psykisk helse. Derfor er det svært gledelig at studentparlamentet ved HiØ markerer dagen med både stand og foredrag.

I følge Verdens Helseorganisasjon begynner halvparten av all psykisk sykdom innen 14-års alder, men de fleste tilfeller går uoppdaget og ubehandlet. Dessverre er det også slik at de nasjonale funnene i SHoT-undersøkelsen (studentenes helse- og trivelsesundersøkelse) viser at én av fire studenter på landsbasis oppgir at de har alvorlige psykiske plager, og at studenter ved HiØ rapporterer noe større omfang enn landssnittet. Det er bekymringsfullt. Samtidig understreker det nettopp viktigheten av å markere denne dagen ved vår institusjon.

Årets tema er «vær raus». Jeg kan personlig ikke tenke meg et bedre og mer aktuelt tema. Vi lever i en ekstremistisk tidsalder hva angår introvert fokus, fokus på vellykkethet, på riktige merker, riktige venner, riktige klær og nærmest sosialpornografisk fremstilling av eget liv i sosiale medier. I en myriade av inflaterte livsbeskrivelser i sosiale medier, følger dessverre for mange – en deflatert psykisk helse i kjølvannet. Men, lykke er ikke nødvendigvis evig korrelert til økonomisk status og inntekt, som tidligere nobelprisvinner Daniel Kahneman har påpekt. Lykke er mer enn det – lykke kan til og med være å oppleve raushet fra andre, og selv være raus med andre.

Ved HiØ løftes begrepet respektfull fram som en sentral verdi i den nye strategiske planen for årene 2019-2022. Nærmere bestemt skal vi ved HiØ samhandle med toleranse og likeverd – uavhengig av meninger, kjønn, tro, kulturell bakgrunn og seksuell legning. Vi skal sammen skape et arbeids- og studiemiljø som fremmer helse, trivsel og læring for studenter og ansatte. Vi skal ha høy etisk bevissthet og hegne om menneskets iboende verdighet og ta avstand fra alle former for trakassering.

Akkurat i dag bør vi alle, både ledere, fagansatte og studenter, selvransake vår egen raushet. Raushet med oss selv og raushet med hverandre. Vi har alle et individuelt ansvar for å stimulere egen- og andres psykiske helse.

Bildet: Fra studentparlamentes arrangement ved studiested Fredrikstad. Foto: HiØ.

 
 

Ingen store overraskelser i årets statsbudsjett

Statsbudsjettet som ble lagt frem i dag, innebærer en videreføring av dagens aktiviteter ved Høgskolen i Østfold. Vi får ingen nye studieplasser eller flere stipendiatstillinger.

 Høgskolen i Østfold er foreslått bevilget 674,3 millioner kroner i forslaget til statsbudsjettet for 2019.

Hele nyhetssaken og flere av mine kommentarer på forslag til Statsbudsjettet 2019, finner du på hiof.no.

Studiested Halden. Foto: HiØ.