Kjære student – velkommen til studier ved HiØ

Vivat membrum quodlibet,

vivant membra quaelibet,

semper sint in flore!

Denne latinske teksten, som hadde sin opprinnelse i middelalder, er et utdrag på tre verselinjer fra en av de mest kjente studentsanger «Gaudeamus igitur» eller «la oss være glade». Oversatt til norsk vil tekstens betydningen være «leve hver en student, leve alle studenter, må de alltid blomstre». Vi er ikke i tvil om at studenten er vår viktigste ressurs og som høgskole skal vi nettopp jobbe for at dere skal blomstre.

Den 15. august tar rektor Hans Blom, høgskolens ledelse, fag- og administrativt ansatte imot våre nye studenter. Vi håper selvfølgelig at dere gleder dere like mye som det vi gjør. Uansett om du nå er i startgropen av ditt utdanningsløp, om du allerede er student hos oss, eller om skal starte på en av våre mastergradsutdanninger, er vi svært takknemlig for at du har valgt å studere hos oss ved Høgskolen i Østfold.

Universiteter og høgskoler har tre hovedoppgaver; utdanning, forskning og formidling. Det betyr at du som student vil møte fagansatte som på ulike måter innehar ekspertkompetanse innen sine felt. Det betyr også at lærerne ved høgskolen i tillegg til å undervise og veilede, driver aktiv forskning, utvikling og formidling. Samtidig som vi ønsker at studentene våre tar del i forskningsaktiviteter og diskusjoner ved høgskolen, er det kanskje vel så viktig at studieløpet bidrar til å utvikle evne til kritisk tenkning. Kritisk tenkning dreier seg om å stille spørsmål – ikke bare ved det ukjente, men også ved det vi tar for gitt. Det dreier seg ikke bare om vilje til å innhente kunnskap som gjør deg i stand til ta et standpunkt, men også vilje til å revurdere et standpunkt basert på nyervervet kunnskap. Denne evnen er kanskje mer aktuell i dagens samfunn enn noen gang tidligere, særlig fordi informasjonsstrømmen går ekstremt raskt og ikke minst fordi begreper som «fake news» og «alternative fakta», har blitt en del av det samfunnet som omgir oss.

Behovet for å lære preger oss på mange måter fra starten av livet, samtidig markerer overgangen fra elev til student også overgang til en studiehverdag preget av mye frihet. Bruk denne friheten godt. Både praktisk og teoretisk kunnskap som formidles ved høgskolen vil utgjøre byggeklosser i den enkelte students liv. Den enkeltes personlighet, tanker og følelser vil fungere som sementen som binder det hele sammen. For å lykkes med å skape en best mulig utdanning er det derfor viktig at begge disse to deler fungerer optimalt. Som høgskole skal vi jobbe for å tilby god undervisning som tar utgangspunkt i forskningsfronten, men samtidig er det helt sentralt at studentene selv bidrar til å skape et godt og sosialt undervisnings- og studentmiljø. Arild Nyquist (1937 – 2004) har i diktet ensomhet beskrevet det slik:

Ensomhet, sier du. Det
er greit med litt
ensomhet bare det ikke
blir for mye. Da åpner jeg døren
og roper ut i natten: kom inn
kom inn – her er ensomhet nok
for to! Ja for fire! Og
på riktig ille dager brøler
jeg: her er ensomhet nok
for et helt orkester!

I mitt første blogginnlegg som prorektor ved Høgskolen i Østfold oppfordrer jeg dere derfor til å gå på forelesninger og seminarer, snakk med medstudenter, delta i faglige diskusjoner, ta kontakt med våre fagansatte, vis interesse og still spørsmål – hele tiden og overalt. Et godt samspill mellom studenter og ansatte tror jeg kan bidra til utvikling av nye ideer, nye forskningsspørsmål, og bedre utdanningskvalitet.

Lykke til med studiestart og velkommen til oss

På vegne av rektoratet

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen

Prorektor

 

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen