God sommer!

Kjære studenter og ansatte, jeg ønsker dere alle en god og velfortjent sommerferie.

Nok et arbeidsomt og spennende semester er ved veis ende. Mange studenter kan puste ut etter en hektisk tid med innlevering av oppgaver og eksamener. For mange starter jobbsøkingen for fullt, for en del er en jobb allerede i boks, mens andre satser på videre studier til høsten.

Saken fortsetter under bildet.

Nye studenter og faddere samlet til høstens studiestart på Remmen i 2016, der det ble grillet og spilt sandvolleyball utover den fine ettermiddagen og kvelden. Arkivfoto: HiØ.

Vi kunne glede oss over rekordhøye søkertall til HiØ etter at fristen til Samordna opptak gikk ut 15. april. Antall søkere som har HiØ som førstevalg, økte nesten tre ganger så mye som landsgjennomsnittet. Det betyr at mange forventningsfulle, nye studenter starter sine studier hos oss om få uker. Vi skal ta godt imot dem når de kommer til sin første studiedag 15. august.

Den årlige, nasjonale studiekvalitetsundersøkelsen Studiebarometeret, viste i år at studentene ved HiØ er fornøyde med sine studievalg. I alt 88 prosent svarer at de går på det studieprogrammet de helst vil gå på. Det er et godt tegn. Med tanke på at vi har mange førsteprioritetssøkere, er det ekstra hyggelig å se at de som starter hos oss, ikke angrer på sine valg etter å ha studert her en stund.

Totalt har høgskolen rundt 550 ansatte i sving i faglige og administrative stillinger, som alle gjør en stor innsats for at HiØ skal være en god plass både å arbeide og å studere ved. Jeg vil takke dere alle for den jobben dere gjør!

Vi har flere endringer i høgskoleledelsen  fra høsten. Med ny styreperiode følger nye dekaner, ny prorektor og nye studieledere ved flere av våre fagavdelinger. Samtidig vil jeg nevnte at jeg er svært takknemlig for den fornyede tilliten jeg fikk under rektorvalget i februar.

Jeg gleder meg både til nytt semester sammen med dere og til de neste fire årene med viktige og utfordrende oppgaver innen utdanning, forskning og forskningsformidling ved Høgskolen i Østfold.

Men nå er det sommer – og tid for å lade batteriene.

Jeg ønsker dere alle en riktig god ferie og velkommen tilbake etter sommerferien!

Sommerhilsen fra Hans


Rektor Hans Blom. Foto: HiØ.