HiØ videreutvikler samarbeidet i Brasil

Høgskolen i Østfold har i mange år hatt faglig samarbeid med partnere i Rio de Janeiro og Vitória. Samarbeidet har primært foregått innen sosialfag, men utvides nå til å inkludere samspillet mellom næringsliv, bærekraftig samfunnsutvikling og innovasjon.

Fem ansatte fra Høgskolen i Østfold deltok på deler av Kunnskapsministerens delegasjonsbesøk i Brasil 19. – 23. september og hadde samtidig møter med samarbeidspartnere i Vitória og Rio de Janeiro.

brasil_sept2016

De fem deltakerne fra HiØ møtte kolleger på Instituto Federal Espírito Santo (IFES).
Fra venstre: Tadeu Pissinati (IFES), Trond Heitmann, Kamil Dursun), Frode Ramstad Johansen, Hadi Strømmen Lile, Hans Blom, Luciano Toledo (IFES). Foto: HiØ.

Samspill mellom næringsliv, bærekraftig samfunnsutvikling og innovasjon

I november 2015 undertegnet vi en intensjonsavtale mellom Instituto Federal Espírito Santo (IFES) i Vitória og Høgskolen i Østfold (HiØ). De første tre dagene av besøket i Brasil i september brukte vi til samtaler med kolleger ved IFES. HiØ og IFES har sendt inn en søknad til UTFORSK, et program under Panoramastrategien til Regjeringen, om støtte til et felles forsknings- og utviklingsprosjekt. Prosjektet fokuserer på samarbeid mellom akademia, næringsliv, offentlig sektor og frivillig sektor for å fremme bærekraftig samfunnsutvikling. I løpet av det fireårige prosjektet skal det utvikles en kunnskapsbase for denne type tverrsektorielt samarbeid med erfaringer fra Brasil og Norge. Kunnskapsbasen skal være grunnlag for utvikling av et emne innen bærekraftig samfunnsutvikling for studenter i Brasil og Norge. Emnet skal også leveres som en MOOC-variant (Massive Open Online Courses) som vil være tilgjengelig for alle. I løpet av prosjektperioden vil det arrangeres seminarer både i Brasil og Norge for å diskutere det felles kunnskapsgrunnlaget, og studentutveksling vil inngå i prosjektet de to siste årene.

På møtet i Vitória avklarte vi i mer detalj hvordan prosjektet skal gjennomføres dersom det får finansiering, men vi ble også enige om hvordan samarbeidet skal fortsette dersom prosjektet ikke får støtte fra UTFORSK.

Samarbeid innen sosialfag

Forskere ved HiØ har i mange år samarbeidet med forskere i Rio de Janeiro og Vitória i delstaten Espírito Santo. Dette samarbeidet har primært vært innenfor sosialfag og omfatter forskningsprosjekter, felles seminarer, doktorgradsutdanning, studentutveksling og fotoutstillinger.

I Rio de Janeiro samarbeider vi med Pontificial University of Rio de Janeiro (PUC-Rio) samt International Center for Research and Policy on Childhood (CIESPI) som er en del av PUC-Rio. Forskere ved HiØ har blant annet bidratt til utvikling av en online database for opplysninger om sårbare barn. Databasen har gjort det mulig å sammenligne nøkkeltall gjennom flere år. Ved å benytte denne databasen har CIESPI bidratt til endringer i sosialpolitikken i delstaten Rio de Janeiro. Samarbeidet er nå videreført i et forskningsprosjekt om barns deltakelse i samfunnet. Doktorgradsstipendiat Trond Heitmann (HiØ) blir veiledet av en professor ved Department of Social Services ved PUC-Rio.

IFES

IFES har to faglige hovedområder: lærerutdanning og ingeniørutdanning. Institusjonen har 22 studiesteder i delstaten Espírito Santo som har 3,8 millioner innbyggere. Det minste studiestedet har 400 studenter, det største 3000 studenter. Tre av studiestedene ligger i Vitória som ligger ved kysten ca. 50 mil nord for Rio de Janeiro. Studiene ved IFES er profesjonsorienterte med et utstrakt samarbeid med arbeidslivet. De utdanner på bachelor, master og doktorgradsnivå og har i tillegg highschool-elever (fra 14-års alder). På IFES er det mange laboratorier og verksteder hvor det utføres både grunnforskning og anvendt forskning. De har en stor prosjektportefølje helt eller delvis finansiert av næringslivet og en stor innovasjons- og nyskapingsvirksomhet.

PUC-Rio

Pontifical University of Rio de Janeiro er rangert som nr. 3 i Brasil avi Times Higher Education og tilbyr en rekke studier innen de fleste fagdisipliner. Som navnet tilsier, ligger det i Rio de Janeiro og har en stor campus som ligger mellom den fasjonable bydelen Leblón og de fattige områdene i Rocinha. Universitetet har rundt 20.000 studenter og utdanner studenter på bachelor, master og doktorgradsnivå. PUC-Rio er et av de mest sentrale universitetene i samarbeidet med norske universiteter og høyskoler, og foruten Høgskolen i Østfold har NTNU, UiO, NMBU, HiOA og Peace Research Institute Oslo samarbeid med PUC-Rio.

Delegasjonsbesøk til Brasil

I november 2015 deltok HiØ i et norsk delegasjonsbesøk til Brasil bestående av H.K.H. Kronprins Haakon, statsråd i Næringsdepartementet Monica Mæland, statssekretær i Kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad, en rekke næringslivsrepresentanter og en utvalgt gruppe representanter fra universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner som samarbeider med brasilianske institusjoner. Hensikten med delegasjonsbesøket var å styrke samarbeidet mellom Brasil og Norge gjennom å følge opp Regjeringens Panoramastrategi. I tillegg til å delta på delegasjonsbesøket hadde vi møter med våre samarbeidspartnere i Rio de Janeiro og Vitória og undertegnet en intensjonsavtale om samarbeid med IFES.

kd_minister_brasil2016_654

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen holder innlegg på konferansen i Rio de Janeiro i september. Foto: HiØ.

I september deltok HiØ i kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens delegasjonsbesøk til Brasil sammen med ca. 60 utvalgte deltakere fra norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner. Formålet med delegasjonsbesøket var å styrke samarbeidet med Brasil innen høyere utdanning og forskning både på institusjons- og myndighetsnivå.

Vi benyttet delegasjonsbesøket til å konkretisere samarbeidet med IFES i Vitória, hadde møter med PUC-Rio for å videreutvikle samarbeidet og deltok på den delen av delegasjonsbesøket som foregikk i Rio de Janeiro. Gjennom deltakelsen i delegasjonsbesøket knyttet vi nyttige kontakter både med brasilianske og norske representanter for høyere utdanning, forskningsinstitutter, finansieringsinstitusjoner og myndigheter.

Panoramastrategien

Panoramastrategien er Regjeringens strategi for samarbeid innen høyere utdanning og forskning mellom Norge og Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika.

UTFORSK og INTPART er to programmer knyttet til Panoramastrategien som det kan søkes prosjektmidler fra til samarbeid mellom Norge og landene som omfattes av Panoramastrategien.

Les også: «Bredt akademisk engasjement i Brasil er nødvendig» av Trond Heitmann/HiØ (Khrono.no)