Vi befinner oss i en svært uforutsigbar situasjon!

Kjære alle sammen!

Godt nytt år, selv om jeg vel må innrømme at starten på det nye året ikke ble helt slik vi hadde håpet!

Lørdag 2/1-2021 mottok jeg kl 22.31 beskjed fra kunnskapsdepartementet med følgende overskrift: Campus stengt for fysisk undervisning til og med 18/1. Samtidig fikk også studentene beskjed fra nasjonale myndigheter om å forskyve hjemreisen til studiestedene etter jul for å begrense smittespredning. Beskjed om å stenge ned fysisk undervisning ble altså gitt under to dager før semesterstart, noe flere av oss ytret frustrasjon over i blant annet khrono. Så skal det sies at den situasjonen vi nå befinner oss i er, og kommer til å være, uforutsigbar.

Som ledelse skulle vi mer enn gjerne ha kunnet spå inn i fremtiden, ikke minst for å kunne gi forutsigbarhet både til ansatte og studenter. Det er dessverre svært vanskelig akkurat nå. For øyeblikket besitter vi akkurat den samme informasjonen, via de samme kilde, som resten av organisasjonen, nemlig mediene. Det er opplagt ikke bare i vår sektor at dette oppleves frustrerende. I en kronikk publisert på NRK karakteriserer flere av landets kommuneoverleger informasjonsflyten som Joker Nord.

I går var det på nytt pressekonferanse der blant annet statsråd Høie påpekte at dagens forordninger gjelder ut 19/1, at de skulle forsøke å få ut informasjon noe tidligere enn sist, men at statsministerens orientering om det videre forløpet først blir bekjentgjort på pressekonferanse 18/1. Vi kan altså risikere flere ulike scenarier, enten ved at dagens status videreføres, ved delvis åpning, eller også ytterligere nedstengning. I løpet av dagen i dag har også kunnskapsdepartementet i mail til ledere i sektoren orientert om følgende: Statsministeren har bedt om å få redegjøre for Stortinget om situasjonen og tiltakene 18.januar, og det er derfor naturlig at Stortinget orienteres først om veien videre. Det er også bakgrunnen for at gjeldende smitteverntiltak ble forlenget med en dag. I løpet av helgen vil regjeringen diskutere hvilke smitteverntiltak som skal gjelde fremover basert på råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Det betyr at dere vil få informasjon om eventuelle endringer i tiltak som berører utdanningssektoren på mandag når Stortinget er orientert. Samme dag inviterer forsknings- og høyere utdanningsministeren til et videomøte for å gå gjennom smittesituasjonen, hvilke smitteverntiltak som vil gjelde fremover og svare på spørsmål dere måtte ha. 

Vi forstår at mange gjerne ønsker å vite hvordan de skal forholde seg. Per i dag er nok det enkleste svaret at det som kan gå digitalt bør planlegges deretter.

Samtidig står vi i vanskelige vurderinger i forhold til både kvalitet, studieprogresjon og læringsutbytte. La meg gjøre det helt klart: Høgskolens ledelse har verken glede over, eller ønske om, å holde undervisningsaktiviteter eller andre aktiviteter på campus nedstengt. Samtidig må hver enkelt av oss, i hele organisasjonen, ta innover seg at vi er i en usedvanlig krevende og uforutsigbar situasjon. Det betyr også at hver enkelt av oss må gjøre en risikovurdering knyttet til alt vi planlegger av aktiviteter for tiden.

For oss som ledelse er det svært viktig å sikre studentenes studieprogresjon og læringsutbytte. Derfor vil den sannsynlige veien videre værer at vi, forutsatt at smittevernregler kan følges, at det ikke kommer ytterligere innskjerpinger fra nasjonale myndigheter og at det gjøres risikovurderinger, vil prioritere undervisningsaktiviteter som ikke lar seg gjennomføre digitalt. Forelesninger, møter og konferanser holdes derimot digitalt ut januar. Dersom det derimot skulle vise seg at vi kan slippe ytterligere opp, ikke videreføre dagens situasjon eller ikke stramme ytterligere inn, så vil vi lempe på dette så snart det er mulig, men enn så lenge er det slik perioden ut januar måned, med overveiende sannsynlighet, vil se ut.

Vi venter, som dere, i spenning på hvilke signaler vi vil få og kunne gi i de kommende dager. Så snart vi har denne informasjonen vil vi orientere dere alle sammen, men for nå er det viktig for meg å påpeke hvor mye vi kan hjelpe hverandre med å forstå hvor uforutsigbar situasjonen er og planlegge deretter.

Men, dere – helt avslutningsvis – Det er lys i tunellen.

 

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen