La deg teste!

Det er godt å være tilbake på campus, godt å se studenter og ansatte igjen. Noen ganger tar man seg nesten i å glemme at det i det hele tatt har vært og er en pågående pandemi. Men, pandemi er det og smittetallene er sågar økende – selv om situasjonen er ganske annerledes denne høsten enn foregående. På vei inn på campus Fredrikstad i dag slo det meg derfor at jeg skulle benytte meg av tilbudet om hurtigtesting på campus. «Jo, men er ikke du fullvaksinert da, sier noen?» «Jo, det stemmer det – jeg er fullvaksinert for en tid tilbake», men dessverre betyr ikke dette at jeg ikke kan være smittebærer. For det vi nå vet er at vaksinen beskytter godt mot utvikling av alvorlig sykdom, men vi vet også at man allikevel kan bli smittet og være smittebærer.

Om man sammenligner med svært mange andre land, er den gode oppslutningen om vaksinasjonsprogrammet i Norge imponerende. Således synes den norske befolkning å ha tillit til at vitenskapelig kunnskap og utvikling er avgjørende for at blant annet Høgskolen i Østfold skal kunne åpne opp igjen. Fra studiestart ble 1-meters kravet i undervisningslokalene fjernet, og målet må nå være at de fleste studenter har et fysisk undervisningstilbud på campus. Som da vi stengte ned, må vi også nå snu oss rundt for å sikre at studentene får et mest mulig normalt og optimalt undervisnings- og læringsmiljø, faglig, sosialt og psykisk. Det foregående studieåret viste oss betydningen av å ikke kunne være sammen, dele utfordringer, diskutere fag og forskning, samt ulempen som nedstengning hadde for studentenes psykiske helse. Studentene må derfor nå kunne komme tilbake og ikke starte enten et helt nytt eller enda et studieår med tilnærmet hovedsakelig digital undervisning. Og her kommer betydning av hurtigtesting inn. Ved å samarbeide med kommunehelsetjenestene i Fredrikstad og Halden kan både studenter og ansatte bidra til redusert smittetrykk og at ingen utsettes for unødig smittefare. Vårt mål må være at læring og fellesskap på campus skal gå som normalt.

Min oppfordring til studenter og ansatte er derfor å stikke innom teststasjonene våre hyppig – ikke flere ganger per dag kanskje, men jevnlig. For min del gikk jeg innom på vei til kontoret, trengte ikke registrere meg på forhånd, oppga fødsels- og personnummer, samt telefonnummer. 15 minutter etter forelå svaret. Henrykt over muligheten gikk turen direkte til begge prorektorer og studiedirektør som alle ble oppfordret til å ta turen til kantina i Fredrikstad. Oppfordringen tok de på strak arm (f.v. prorektor utdanning Annette Veberg Dahl, prorektor forskning og formidling Kristi Grønvold Bache, studiedirektør Frid Sandmoe).

Og svaret for alle ble i dag positiv, det vil si at testen var negativ.

 

 

 

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen