En takk til hver og en av dere

I mer enn et halvt år har vi som lærings- og forskningsfelleskap måttet tilpasse oss de stadig vekslende konsekvensene av SARS-CoV-2 (Covid-19). Særlig krevende vet vi at det var i det vi kan kalle akuttfasen, fra 12. mars og fram mot sommeren. Planlagt undervisningopplegg måtte konverteres til digitale løsninger, forsknings- og utviklingsaktiviteter settes på vent til fordel for å gi studentene et godt studietilbud og god studieoppfølging, og for enkelte måtte lenge planlagte forskningsopphold avbrytes. Prisen har for mange vært høy.

Når vi nå skriver oktober, preger fortsatt skyggene fra SARS-CoV-2 all vår planlegging av undervisnings–og forskningsaktiviteter, selvom vi nå er over i en mer stabil fase. Gradvis har vi kunnet møte hverandre igjen på studiestedene, gradvis har vi kunnet gjenoppta aktiviteter av ulik art. Men, selvom fasen vi nå er i er mer stabil enn i vår, er det ingen normal situasjon. Fortsatt gjør avstandsbegrensninger at antall studenter på campus Fredrikstad og Halden er begrenset, fortsatt er mulighet for nettverksbygging gjennom internasjonale konferanser nærmest ikke eksisterende.

Vi er, som faglig og administrativ ledelse, dypt takknemlig for den innsatsen som hver og en av dere har lagt ned for HiØ i denne eksepsjonelle perioden. For innsats og engasjement for studentenes situasjon, undervisning og oppfølging, for engasjement og omsorg for kollegers situasjon, for arbeid med å holde forskningshjulene i gang.

I disse dager faller høstmørket på, og solen bidrar ikke med like mange energigivende stråler som i vår og sommer. Derfor ønsker direktøren og jeg å benytte anledningen til å gi hver og en av dere en liten høstgave. Vi håper gaven kan gi glede og energi i høstmørket og ønsker med dette å uttrykke vår takk for all innsats dere har lagt ned for HiØ i denne perioden.

Østfold har mye å by på, blant annet en rik matproduksjon. Vår hilsen til dere er derfor en smak av Østfold. I dag vil derfor hver og en av dere motta en mail fra nettskjema med nærmere informasjon om gaven og hvor dere kan hente denne.

Nok engang. Tusen takk for den innsats som hver og en av dere legger ned.

Vennlig hilsen

Lars-Petter og Carl-Morten

 

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen