Høgskolen går tilbake til normal drift!

Den 11. mars 2020 skrev jeg det første blogginnlegget om den svært alvorlige og krevende situasjonen som Covid-19 så ut til å medføre for HiØ og for samfunnet generelt. Det ble det første av flere innlegg for å minne hverandre, ansatte og studenter, på viktigheten av å forholde seg til de strenge smittevernrutinene som var iverksatt, til å la seg teste og vaksinere, og til å ta vare på hverandre på en god måte også i en ny digital hverdag.

I dag skriver jeg kanskje det siste om Covid-19 på en god stund. I dag den 25/9-2021 kl 16, åpner Norge opp igjen. Det innebærer at de fleste smittevernregler oppheves, men opplagt er det en god ting å opprettholde gode rutiner også nå når man går tilbake til normalen.

Med en normalisering av nasjonen følger også en normalisering av hverdagen på HiØ, noe som betyr at

A. Høgskolen skal driftes som normalt. Restriksjoner oppheves i tråd med at Norge åpner.

B. For studentene kan all undervisning gå som normalt, på Campus og i tråd med studieplanene. Det kan være behov for tid til å områ seg mhp timeplanen, men som tidligere påpekt går vi nå til normal drift. Studentene må derfor følge med i canvas for nærmere beskjed om sitt studium.

C. Digital undervisning skal fortsatt benyttes der det er et pedagogisk solid grunnlag og argument for dette, ikke av beleilighetsårsaker. En god balanse mellom digitale tilbud og campusbaserte tilbud kan være fornuftig, men da skal hensynet til pedagogikk og læringsmiljø være tungtveiende for de vurderinger som gjøres og hvordan dette balanseres. Dersom faglærere/studenter i enkelte studier post-covid foretrekker digital vs campusbasert struktur på det studietilbudet de er del av eller går på som helhet, må dette vurderes mhp studieplanrevisjon og evt. overgang fra campusbasert til nettbasert studium på permanent basis. HiØ har per dags dato kun et fåtall studier (eksempelvis innen språk) som skal driftes fullt og helt nettbasert i tråd med studieplan. Øvrige må driftes i tråd med de studieplaner som foreligger.

D. Ansatte skal nå komme på jobb som normalt. Hjemmekontor kan selvfølgelig benyttes der det er avtalt med leder og mest praktisk i forhold til de arbeidsoppgaver som man har.

E. Seminarer, konferanser, møter og arrangementer som planlegges gjennomført på campus og innenlands kan nå gå som normalt, og uten forutgående vurdering i forhold til smittevern.

D. Fortsatt gjelder begrensninger i forhold til utenlandsreiser og konferanser, mest knyttet til de ulike innreise og karantenebestemmelsene som gjelder.

Det er godt å kunne åpne helt opp igjen, og det er godt å kunne si takk til alle ansatte og studenter som har ofret mye i løpet av den lange perioden hvor situasjonen har vært eksepsjonell. Vi må allikevel være klar over at det kan komme behov for justeringer igjen, men som statsministeren sa på gårsdagens pressekonferanse – et nytt 12 mars tror vi ikke på.

Takk til dere alle, og velkommen tilbake til et helt åpent HiØ!

 

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen