I dag kan jeg bare si «wow»

Ved midnatt 31/10 gikk fristen ut for å sende inn prosjektskisser til vurdering for potensielle ph.d.-løp basert på strategiske stipendiatstillinger (se:  https://www.hiof.no/forskning/satsingsomrader/phd/aktuelt/aktuelle-saker/2018/gode-prosjektbeskrivelser-for-stipendiatstillinger.html)

Ved fristens utløp var det mottatt totalt 23 søknader fra ulike fagmiljøer ved LU, HV, ØSS, IT og IR. Det er et imponerende antall, gitt en forholdsvis kort frist og nokså omfattende krav. Det viser også at det både er vilje, og ikke minst evne, i fagmiljøet ved HiØ til å være med i et felles strategisk løft. Forhåpentlig vil de strategiske stipendiatene bli viktige bidragsytere i fagmiljø og fagdebatt ved institusjonen i årene framover.

Samtidig som vi satser strategisk i retning av ph.d.-program er det viktig å påpeke at vi også skal ivareta nødvendig forskning knyttet til bredden av utdanninger vi tilbyr. Dette betyr at vi også skal ha stipendiater som jobber med prosjekter som ikke er direkte knyttet til ph.d.-satsingen, og som ivaretar andre forskningsfokus.

I dag starter vi arbeidet med den videre vurderingen av søknadene, både internt og eksternt. Vi ser fram til å dypdykke i interessante problemstillinger.

Til alle dere som har nedlagt et betydelig arbeid: Tusen takk.

Vh Lars-Petter

 

Vær raus!

I dag markeres verdensdagen for psykisk helse. Verdensdagen er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse og markeres årlig den 10. oktober. Dagen ble opprettet av FN, med mål om å skape åpenhet og gi kunnskap om psykisk helse. Derfor er det svært gledelig at studentparlamentet ved HiØ markerer dagen med både stand og foredrag.

I følge Verdens Helseorganisasjon begynner halvparten av all psykisk sykdom innen 14-års alder, men de fleste tilfeller går uoppdaget og ubehandlet. Dessverre er det også slik at de nasjonale funnene i SHoT-undersøkelsen (studentenes helse- og trivelsesundersøkelse) viser at én av fire studenter på landsbasis oppgir at de har alvorlige psykiske plager, og at studenter ved HiØ rapporterer noe større omfang enn landssnittet. Det er bekymringsfullt. Samtidig understreker det nettopp viktigheten av å markere denne dagen ved vår institusjon.

Årets tema er «vær raus». Jeg kan personlig ikke tenke meg et bedre og mer aktuelt tema. Vi lever i en ekstremistisk tidsalder hva angår introvert fokus, fokus på vellykkethet, på riktige merker, riktige venner, riktige klær og nærmest sosialpornografisk fremstilling av eget liv i sosiale medier. I en myriade av inflaterte livsbeskrivelser i sosiale medier, følger dessverre for mange – en deflatert psykisk helse i kjølvannet. Men, lykke er ikke nødvendigvis evig korrelert til økonomisk status og inntekt, som tidligere nobelprisvinner Daniel Kahneman har påpekt. Lykke er mer enn det – lykke kan til og med være å oppleve raushet fra andre, og selv være raus med andre.

Ved HiØ løftes begrepet respektfull fram som en sentral verdi i den nye strategiske planen for årene 2019-2022. Nærmere bestemt skal vi ved HiØ samhandle med toleranse og likeverd – uavhengig av meninger, kjønn, tro, kulturell bakgrunn og seksuell legning. Vi skal sammen skape et arbeids- og studiemiljø som fremmer helse, trivsel og læring for studenter og ansatte. Vi skal ha høy etisk bevissthet og hegne om menneskets iboende verdighet og ta avstand fra alle former for trakassering.

Akkurat i dag bør vi alle, både ledere, fagansatte og studenter, selvransake vår egen raushet. Raushet med oss selv og raushet med hverandre. Vi har alle et individuelt ansvar for å stimulere egen- og andres psykiske helse.

Bildet: Fra studentparlamentes arrangement ved studiested Fredrikstad. Foto: HiØ.

 
 

Ingen store overraskelser i årets statsbudsjett

Statsbudsjettet som ble lagt frem i dag, innebærer en videreføring av dagens aktiviteter ved Høgskolen i Østfold. Vi får ingen nye studieplasser eller flere stipendiatstillinger.

 Høgskolen i Østfold er foreslått bevilget 674,3 millioner kroner i forslaget til statsbudsjettet for 2019.

Hele nyhetssaken og flere av mine kommentarer på forslag til Statsbudsjettet 2019, finner du på hiof.no.

Studiested Halden. Foto: HiØ.

 

Nasjonal kartlegging av studenters helse og trivsel

Onsdag 5. september ble Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) offentliggjort. Dette har jeg kommentert i et oppslag på høgskolens nettsider.

Les hele saken her.

Olympiade er en av aktivitetene under Fadderukene. Det er viktig med en god start på studietiden. Fadderarrangementer kan bidra positivt til dette. Foto: HiØ.

 

God sommer!

Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer med denne lille videohilsenen!

 

Godt utbytte for HiØ på kunnskapsministerens delegasjonsbesøk til Kina

Delegasjonsbesøket i april bidro til videreutvikling av vårt internasjonale samarbeid og har gitt mange betydningsfulle resultater.

Les mer →

 

UH-sektoren i 2030 – Quo vadis?

Vil universitets- og høgskolesektoren domineres av store akademiske utdanningsinstitusjoner eller vil markedet dereguleres og åpnes for enda større kommersielle aktører i EU 2030? Vil fremtiden preges av konkurranse eller samarbeid mellom institusjonene?

Dette har vi på Høgskolen i Østfold forsøkt å belyse gjennom en omfattende scenarioprosess der 30 ansatte sammen med Mind the Gap AS har utarbeidet tre scenarioer for hvordan vi tenker at UH-sektoren i EU ser ut i 2030. Scenarioprosessen utgjør en del av arbeidet med vår nye strategiske plan som skal være ferdig i juni 2018. Se foto under.

Les mer →

 

Vitenskapelig forurensning er en økende trussel for god vitenskapelig kvalitet

Når innboksen flommer over at tilsynelatende smigrende og attraktive tilbud om alt fra internasjonale presentasjoner til inviterte tidsskriftspublikasjoner krever det et våkent og kritisk blikk for å skille ut det seriøse. For forskere på et tidlig stadium av karrieren kan det være særlig utfordrende.

Les mer →

 

Julehilsen fra rektor

Kjære studenter og kolleger!

Vi er i ferd med å legge bak oss nok et krevende, utfordrende og hektisk år, men også et lærerikt, spennende og utviklende år for studenter, ansatte og Høgskolen i Østfold.

Les mer →

 

1. Desember markeres den internasjonale AIDS dagen

Fotoillustrasjon: colourbox.com

Første desember arrangeres den internasjonale AIDS-dagen (Acquired Immune Deficiency Syndrome). Ved Høgskolen i Østfold har vi valgt å endre vårt profilbilde i sosiale medier for å uttrykke solidaritet med de nærmere 37 millioner mennesker som globalt lever med HIV og AIDS. Selv om dette er et lite tiltak, er det et symbol på at vi stiller oss bak arbeidet mot diskriminering og stigmatisering av HIV positive.
Les mer →