Godt utbytte for HiØ på kunnskapsministerens delegasjonsbesøk til Kina

Delegasjonsbesøket i april bidro til videreutvikling av vårt internasjonale samarbeid og har gitt mange betydningsfulle resultater.

Representantene fra HiØ møtte ledelsen ved Beijing Jaotong University, det markerte den formelle oppstarten av samarbeidet mellom våre institusjoner. 

Alle foto i blogginnlegget er av rektor Hans Blom.

HiØ var godt synlig i fagprogrammet i Beijing der de to første dagene av Kina-besøket fant sted. Der fikk vi vist omverdenen at vi har et aktivt internasjonalt engasjement.

I løpet av uken i Kina møtte delegasjonen fra HiØ, som bestod av seks personer, ledelsen ved de to universitetene vi samarbeider med og fikk dermed befestet og videreutviklet samarbeidet. I tillegg besøkte mine fem kollegaer fra to fagavdelinger på HiØ dekaner og forskere ved de to universitetene og planla videre faglig samarbeid.

Selv fikk jeg fikk god anledning til å videreutvikle mine kontakter med rektorene ved de norske universitetene og høyskolene, lederne ved de øvrige institusjonene som deltok i delegasjonsbesøket til Beijing og Shanghai samt kinesiske samarbeidspartnere.

Litt mer om dagene i Kina

Førsteamanuensis Hong Wu fra HiØ ledet to sesjonener under kunnskapsminister Iselin Nybøs delegasjonsbesøk til Kina 17. – 20. april.

Forskning på agendaen

17. april ble «China – Norway Science Day» arrangert i Beijing med fem parallelle fagsesjoner.

HiØ var godt profilert ved Hong Wu som ledet en av delsesjonene der innovasjon var tema. I tillegg steppet han inn og holdt et planlagt innlegg for en annen av høgskolens representanter på grunn av sykdom.

Geir Tufte (HiØ) holdt foredrag sammen med vår kinesiske kollega Hannah Han Jin om et forskningsprosjekt som ser på ulikhet innen folkehelse mellom folk på landet og i byene i en provins i Kina og i Norge.

Hannah Han Jin (Hebei Geo University) og førstelektor Geir Tufte (HiØ) holdt foredrag under China – Norway Science Day i Beijing.

Etter parallellsesjonene holdt kunnskapsministrene i Norge og Kina taler om samarbeidet innen høyere utdanning mellom de to landene.

Kunnskapsminister Iselin Nybø talte på China – Norway Science Day i Beijing.

Det er til ettertanke at Kina har 2.800 universiteter og ca. 30 millioner studenter, seks ganger den norske befolkningen!

Til sammenligning har Norge i dag 8 universiteter, 8 høyskoler og 5 vitenskapelige høyskoler med statlig eierskap (Regjeringen) og omlag 293.000 studenter (SSB).

Senere samme dag møtte vi ledelsen ved Hebei Geo University.

Dette universitetet utenfor Beijing er meget høyt profilert både innen geologi og økonomi. Vårt samarbeid har vært innenfor innovasjon og entreprenørskap, og har inkludert student- og ansattutveksling samt vitenskapelig publisering. Samarbeidet startet opp i 2002 og involverer både Avdeling for ingeniørfag og Avdeling for språk, økonomi og samfunnsfag ved HiØ.

Utdanning på agendaen

På dag to i Bejing ble «China -Norway Education Day» arrangert med fire parallellsesjoner. Hong Wu (HiØ) ledet én av sesjonene også denne dagen sammen med en kinesisk professor. Sesjonen omhandlet arbeidmarkedsrelevans. Tre av våre utvekslingsstudenter presenterte sine utvekslingshistorier. Alle tre fikk sin utvekslingsordning gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Beijing Jiaotong University og HiØ støttet av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).

Hong Wu var meget aktiv under planleggingen av det faglige programmet på de to konferansedagene og bidro til at HiØ og våre forskere sammen med våre kinesiske samarbeidspartnere ble godt synlige.

I alt var det omlag 255 påmeldte både til Education Day og til Science Day.

Etablerte starten på nytt samarbeid med kinesisk universitet

På ettermiddagen 18. april møtte vi ledelsen ved Beijing Jaotong University (BJU) som er et svært anerkjent universitet innen teknologi og økonomi i Kina. Dialogen med ledelsen ved universitetet markerte den formelle oppstarten av samarbeidet.

Avdeling for ingeniørfag ved HiØ har et SIU-støttet samarbeidsprosjekt med Fakultet for maskin, elektro og styringsteknikk ved BJU som involverer student- og ansattutveksling.
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag ved HiØ har startet opp samarbeidet med Fakultet for økonomi og ledelse ved BJU. Dette fakultetet er ranket blant de 10 beste i Kina innen økonomi.

På kvelden var hele den norske delegasjonen sammen med kinesiske samarbeidspartnere invitert til mottakelse på den norske ambassaden i Beijing. Der ble det rikelige muligheter til å knytte kontakter med både norske og kinesiske utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitusjoner og myndigheter.

Mine kolleger fra HiØ reiste dagen etter til Hebei Geo University som ligger 20 mil sørvest for Beijing for å videreutvikle det faglige samarbeidet.

Turen gikk videre til Shanghai med vitenskap, teknologi and utdanning på agendaen

Etter to fagdager i Beijing reiste den norske delegasjonen videre til Shanghai. De fleste av oss tok toget som raste av gårde i 340 km/t. Det tok fire og en halv time å komme til Shanghai, en avstand i luftlinje omtrent som Oslo – Hammerfest.

«Shanghai Science, Technology and Education Day» ble arrangert 20. april og startet med «Ocean space, energy and sustainability» på Shanghai Jiao Tong University. Derfra kjørte vi med buss til Fudan University og parallellsesjonene «Polar research» samt «Health, welfare and social innovation». I Shanghai har HiØ ingen samarbeidspartnere ennå.

Kunnskapsministeren avsluttet delegasjonsbesøket i Kina på en mottakelse i Shanghai.

På kvelden ble den norske delegasjonen sammen med kinesiske samarbeidspartnere invitert på mottakelse arrangert av den norske ambassadens kontor i Shanghai. Dette ble nok en mulighet til å videreutvikle mitt kontaktnett med delegasjonsreisens deltakere.

Deltakere på Kina-besøket

Seks ansatte fra HiØ var med på kunnskapsminister Iselin Nybøs delegasjonsreise til Kina i april 2018. Fra Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag deltok dekan Trond Hammervoll, studieleder Lana Berglund, førsteamanuensis Imtiaz Badsha og prosjektmedarbeider Geir Tufte (pensjonert førstelektor), fra Avdeling for ingeniørfag førsteamanuensis Hong Wu og undertegnede.

Den norske delegasjonen på 220 personer kom fra universiteter og høgskoler, forskningsinstitutter, Kunnskapsdepartementet, Universitets- og høgskolerådet, Senter for internasjonalisering i utdanningen (SIU), Norges forskningsråd med flere.