I dag kan jeg bare si «wow»

Ved midnatt 31/10 gikk fristen ut for å sende inn prosjektskisser til vurdering for potensielle ph.d.-løp basert på strategiske stipendiatstillinger (se:  https://www.hiof.no/forskning/satsingsomrader/phd/aktuelt/aktuelle-saker/2018/gode-prosjektbeskrivelser-for-stipendiatstillinger.html)

Ved fristens utløp var det mottatt totalt 23 søknader fra ulike fagmiljøer ved LU, HV, ØSS, IT og IR. Det er et imponerende antall, gitt en forholdsvis kort frist og nokså omfattende krav. Det viser også at det både er vilje, og ikke minst evne, i fagmiljøet ved HiØ til å være med i et felles strategisk løft. Forhåpentlig vil de strategiske stipendiatene bli viktige bidragsytere i fagmiljø og fagdebatt ved institusjonen i årene framover.

Samtidig som vi satser strategisk i retning av ph.d.-program er det viktig å påpeke at vi også skal ivareta nødvendig forskning knyttet til bredden av utdanninger vi tilbyr. Dette betyr at vi også skal ha stipendiater som jobber med prosjekter som ikke er direkte knyttet til ph.d.-satsingen, og som ivaretar andre forskningsfokus.

I dag starter vi arbeidet med den videre vurderingen av søknadene, både internt og eksternt. Vi ser fram til å dypdykke i interessante problemstillinger.

Til alle dere som har nedlagt et betydelig arbeid: Tusen takk.

Vh Lars-Petter

 

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen