HiØ positive til deltakelse i kartlegging av mobbing og seksuell trakassering

I likhet med meg har nok mange av dere også opplevd at karriereveiene noen ganger tar uante eller utilsiktede retninger. En ting er derimot ganske sikkert, blogger kommer jeg nok ikke til å bli. I hvert fall ikke en slik blogger som holder så høy aktivitet at det generer en solid inntekt. For på tross av gode intensjoner innser jeg jo at avstanden mellom innleggene tyder på at visst gap mellom intensjon og praksis. Bloggere, også kjent som influensere, defineres som «enkeltpersoner som ytrer seg offentlig i ulike kanaler for å påvirke holdninger og handlinger». Derfor skal nettopp dette innlegget sette fokus på holdninger og handlinger, om hvordan vi samhandler med hverandre.

Sendrektighet. Unnfallenhet. Feighet. Slik karakteriserte Khrono’s redaktør Tove Lie (nesten) samtlige av landets universitets- og høgskoletopper – og studenttopper – når det gjelder arbeid mot seksuell trakassering https://khrono.no/metoo-nso-rektorer/feiger-toppene-ut-om-seksuell-trakassering-igjen/248761#.W-694Dk_E_I.twitter Lie’s utspill må forstås med bakgrunn i metoo-kampanjen som eksploderte for en tid tilbake – ikke bare i akademia – men i hele verden, samt i det faktum at Universitets- og Høgskolerådet (UHR) hadde etablert en felles arbeidsgruppe mot seksuell trakassering og mobbing i UH sektoren – som på et senere tidspunkt fikk nei fra UHR til å foreta en nasjonal kartlegging!

Riktignok må nok UHR’s sentrale nei beslutning også forstås med bakgrunn i at institusjonene allerede har etablerte arbeidsmiljøundersøkelser. De ønsket således at beslutningen om en slik kartlegging måtte foretas av den enkelte institusjon, og vurderes i forhold til allerede eksisterende undersøkelser. UHR anbefalte derfor at arbeidsgruppen mot seksuell trakassering og mobbing skulle sende spørsmålsbatteriet ut til vurdering ved den enkelte institusjon. Derfor mottok også HiØ’s ledelse invitasjon til deltakelse i kartleggingen fra rektor Frank Reichert (UiA) på vegne av initiativtakerne ved Universitetet i Oslo (UiO), Kunsthøgskolen og Universitetet i Agder (UiA).

Fra mitt ståsted er det opplagt mye som taler for en slik deltakelse. For det første gir det oss mulighet til å få økt kunnskap om omfanget av av mobbing og seksuell trakassering ved HiØ. Det gir oss mulighet til å jobbe systematisk med vår indre kultur, med å tydeliggjøre og synliggjøre våre rutiner. For det andre gir en bred deltakelse i sektoren mulighet til å få oversikt over det store bildet ved norske universiteter og høgskoler. Som fungerende rektor opplever jeg at en åpenhet og et fokus på disse problemstillingene ikke må sees på som potensielt pinlig for institusjonen, men som en hjelp til vårt institusjonelle forebyggende arbeid. I HiØ’s nylig vedtatte strategiske plan (2019-2022) er det nettopp nedfelt i den første institusjonelle verdien at «vi har høy etisk bevissthet og hegner om menneskets iboende verdighet og tar avstand fra alle former for trakassering«. Samtidig er det aspekter ved undersøkelslen som kan oppleves problematisk. Det faktum at undersøkelsen er anonym gir institusjonelle problemer når det kommer til mulighet for å individuell oppfølging, dersom noen skulle ha behov for dette. Videre var det flere metodologiske aspekter som bør forbedres, både når det gjelder spørsmålsformulering og svaralternativer. Derfor har HiØ i sitt svarbrev til UiA (etter saksfremlegg for faglig ledermøte og ekstrordinært arbeidsmiljøutvalg (AMU)) stilt seg positive til deltakelse, men samtidig påpekt 13 ulike punkter som vi anser bør vurderes og forbedres før kartleggingen gjennomføres.

Ved frist for tilbakemelding hadde 25 Universiteter og høgskoler takket ja til deltakelse, hvilket inkluderer majoriteten av UH-institusjonene. Du kan se hele listen her https://khrono.no/kartlegging-reichert-seksuell-trakassering/kartlegging-av-seksuell-trakassering-blant-35000-ansatte-i-uh-sektoren/255378

Det ledet Khrono’s redaktør Tove Lie til å dementere sitt utsagn om sendrektighet, unnfallenhet og feighet blant UH-toppene. I stedet skrev hun: «Jeg vil si Kudos! til de som har tatt initiativet, og til alle de som nå slutter opp om kartleggingen».

Jeg oppfordrer til høy deltakelse ved HiØ.

 

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen