I NRK Ekko for å diskutere politikertyper

Elin Strand Larsen i NRK Ekko

Onsdag 9. mai møtte Elin Strand Larsen i NRK Ekko, sammen med Tone Sofie Aglen fra Adresseavisen og Gard Steiro fra VG, for å diskutere skandalisering, mediedrev og hva slags type politikere vi risikerer å ende opp med.

Lytt til opptaket her

Et medieklima med vedvarende skandalisering, også av mindre alvorlige normbrudd, framelsker bestemte typer politikere. I NRK Ekko skisserte Strand Larsen fire forskjellige politikertyper:

  • Den polerte og imageorienterte politikeren
  • Den grå og kjedelige politikerbyråkraten
  • Politikeren som gjør minst mulig og derfor minst mulig galt
  • Politikeren som setter alt annet til side for å svare på pressens relevante og irrelevante spørsmål

Ingen av disse politikertypene vil bidra til demokrati og offentlig debatt. De vil bidra til å redusere mangfoldet av meninger i politikken, øke kløften mellom velgere og folkevalgte, sky politiske nyvinninger og la medienes dagsorden styre sitt politiske arbeid.