André Avias på P2

Hei,

et kort innsalg for å nevne at 22.12.2017 ble jeg “vikar” for Franck i NRK radio. Tema var språk og EU etter brexit. Jeg måtte improvisere en del, men fikk frem noen punkter at fransk og tysk kommer til å få større plass i fremtiden.
Jeg nevnte også en teori jeg deler med noen forskere om at fransk kan ha en stor fremtid som internasjonalt språk…

Jean-Claude Junker sa også i en konferanse i Milano, og på fransk, at engelsk nå var på vei nedover. Han fikk stor applaus for det. Presidenten Macron på turné i Afrika sa også nylig at fransk kan bli det største språket i verden rundt 2050. Det finnes prognoser om det, men de er avhengig av at en del faktorer får et positivt gjennomslag, som utdanning f.eks. Så mye positivt om fransk for tida. I tillegg har Merkel mer enn nok å styre med hjemme akkurat nå slik at han er snart den eneste “store” som kan representere EU.

For de som vil høre klikk på den:

https://radio.nrk.no/serie/studio-2-p2/MKRV20020417/21-12-2017#t=57m24s

Allmektig?

Er den franske presidenten så allmektig som noen påstår det i norske medier… vel, både og. Det er ganske enkelt avhengig av flertallet i parlamentet.

André Avias har publisert et tilsvar til artikkelen av E. A. Erstad om “Macron som frelser” i Klassekampen 10.03.17. Artikkelen er bra, men den inneholder noen fakta feil som måtte rettes opp.

“And the winner is: Marine Le Pen!”

Neste søndag vil noen franske velgere stemme for sosialistpartiets kandidat. Det står mellom Valls og Hamon. Hva KAN skje?

Media, høyresida, sentrum og mange “oppgitte” venstrefolk ser ut til å gjøre alt de kan for å ødelegge for sosialistpartiet. At Hamon ser ut til å være favoritten til å bli valgt bare forsterker dynamikken. Hvis han blir valgt som kandidat, med det programmet han har, vil han ikke ha noe sjanse til å bli blant de 2-3 beste kandidater. Veldig mange vil da tenke at PS-partiet er nå død, og Fillion og Le Pen vil juble, samt Mélenchon og Macron. De to siste har heller ingen mulighet til å vinne… (eller?)

En scenario som tegner seg mer og mer (hvis man husker Trump) er at alt dette vil sørge for at Marine Le Pen vinner. Så langt, har sosialistene stemt for høyresida i 2. runde i alle valg når de selv ikke har vært kvalifisert: Det er den såkalte “vote républicain” (selv om Sarkozy var alltid imot). De som tror at venstresidas velgere vil ALLTID stemme i 2. runde for høyrekandidatene bør tenke om igjen. Med alt det destruktive kjøret mot PS-partiet i nesten fem år, pluss en Fillon som er ganske profilert langt til høyre, vil nok mange tenke at det er “bonnet blanc et blanc bonnet”, dvs. ingen forskjell mellom Fillon og Le Pen, mange vil nok ikke gå å stemme… Jeg ser for meg en meget lav deltakelse og at Marine Le Pen vinner valget… (eller?)

Hvis Valls blir valgt kan det skje helt andre ting…

André Avias

La francophonie : identité linguistique, culturelle ou transnationale ? Ou le rapport au monde de trois voix africaines.

I boka “Language and Nation” som kommer ut nå hos Waxmann, er det en artikkel om identitetsspørsmålet i fransktalende land.

Abstract

What about an author like Samuel Beckett, is he a French or an Irish Nobel price winner? In francophone literature we find many examples about identities complexity. And from three literary examples, we will discuss the idea of a francophone cultural identity. We will choose one book of JMG Le Clézio, one of Camara Laye and of Taos Amrouche. We will show, based on themes developed in their books, the importance of the relationship between the author and historical events of his time, as decolonization and the emergence of new nations, but also being part of a region and a family tradition. In addition we will compare them in their relation to the francophone identity. And we would argue for a plural francophone cultural identity.

av André Avias

Mer om boka hos forlaget >

Prosjekt om «Frankofonien: en ny verden stiger frem» (arbeidstittel på norsk, med et smil…)

Vi planlegger å utgi en bok på fransk (en norsk versjon kan komme senere?) som vil ta opp ulike sider ved frankofonien i verden, både historisk, kulturelt og litterært. Vi har som utgangspunkt at i en verden dominert av den eneste supermakten USA med en angloamerikansk kultur som får fritt spillerom, blir mye at de samme budskapene formidlet og gjentatt av alle. Etterhvert savnes det flere stemmer, anderledes stemmer.

Vi mener at det franske språket kan innta en rolle som bærer av kulturer og meninger som ikke er representert godt nok i dag i media rundt i verden. Vi vil presentere den historiske konteksten og utviklingen for det fransk språks posisjon rundt om i verden. Vi ønsker også å vise til eksempler på litterære verk som er meningbærende og har et originalt budskap. I en tid hvor skjønnlitteratur er blitt erstattet i butikkene av krimbøker og biografier, og hvor internasjonal litterære bøker som selges er laget ut fra en mal som vil appellere til et stort mindretall av lesende middelaldrende kvinner, er det plass for en renessanse av en grenseløs og ikke kommersiell litteratur. Vi mener at vi finner mange av den type forfattere blant de fransktalende. De kommer fra alle land, både fransktalende land, men også ikke fransktalende. Med boka vår håper vi å kunne gjenåpne en dør som har vært lukket de siste 20 årene.

André