AreaS med analyse av meningsmålinger rundt Stortingsvalget

30. august 2017 var AreaS-medlem Harald Borgebund på NRK Østfold for å snakke om Stortingsvalget og om faktorene som kan påvirke velgernes avstemning.

Radioinnlegget med Harald finner du her.