AreaS-seminar om jenteradikalisering med Åsne Seierstad

Mandag 13. februar 2017 arrangerte AreaS et seminar i HiØs bibliotek om Åsne Seierstad nye bok “To søstre”. Etter seminaret med Erlend Ofte Arntsen i november 2016 ønsket AreaS å rette mer fokus på radikaliseringsprosessen og kvinner/jenter. [spacer height=”20px”]Åsne Seierstad ga først en innledning om bokens tematikk og oppbygging før AreaS-medlem Franck Orban diskuterte med henne. Opptaket fra seminaret kan sees her.[spacer height=”20px”] I løpet av seminaret ble følgende punkter tatt opp:

 • Hvordan ble boken skrevet og hva slags etiske og moralske avveininger måtte foretas?[spacer height=”20px”]
 • Bokens første dem vier mye plass til familierelasjoner når det gjelder forholdet mellom foreldre og barn, og ikke minst for hva som angår søskendynamikken. Hva er grunnene til at moren ønsker å ”dytte inn” islamsk lære i jentene, mens faren virker mer distansiert[spacer height=”20px”]
 • Hvilken rolle har foreldrene i jentenes religiøse vekkelse? [spacer height=”20px”]
 • Hvorfor reagerer de så ulikt etter hvert med tanke på jentenes fravær? Hvilken rolle spiller det somaliske miljøet i denne sammenheng?[spacer height=”20px”]
 • Utenforskapsfølelsen nevnes ofte som en avgjørende faktor bak radikalisering av ungdommer. Blogginnholdet det vises til i boken viser at Leila omtales av andre jevnaldrende som ”usosial.” Man kommer også inn på ”innvandrergjengen” tidlig i boken og på spørsmålet om hva som kan tolkes som et opprør mot familien. [spacer height=”20px”]
 • Kan radikaliseringsprosessen egentlig starte uten påvirkning fra andre ekstern aktører? I boken nevnes bl.a. Islam Net og imamen som ble hyret inn av moen. Jentene i familien hadde tross alt ulike forløp. Åsne skriver følgende: ”De var såkalte annengenerasjonsinnvandrere (..) Andre lente seg over til den ene siden, løftet beinet, trakk det til seg, og ble stående og balansere på én fot. De fant at sekulære verdier var uforenelig med islam” (s. 102). [spacer height=”20px”]
 • Studien av Strategic Dialogue nevnes i boken i forbindelse med en refleksjon om hva som motiverer jenter til å dra til Syria. Hva er de tre viktigste grunner bak  beslutningen om å forlate det vi oppfatter som et trygt liv som ung jente i Norge for en usikker framtid?[spacer height=”20px”]
 • Er jenters motiver for å dra nokså ulike gutters?[spacer height=”20px”]
 • En dyp religiøs vekkelse ser ut til å være en viktig forskjll mellom prosessen som berører jenter og gutter. Er det tilfellet og hvis ja, hvorfor?[spacer height=”20px”]
 • I hvilken grad skyldes jenters tilslutning til IS oppfatningen om at voldelig salafisme er et befriende valg for dem i forhold til familiebånd og det sosiale presset de opplever eller føler at de blir utsatt for?[spacer height=”20px”]
 • Boken til Erlend Ofte Arntsen viser at guttenes drøm om å finne seg en fullverdig muslimsk kone har stor betydning for beslutningen om å reise til Syria. Åsnes bok illustrer at dette også er tilfellet for jenter (Halal dating) og at disse trekkes mot populære ”tøffinger” fra bl.a. Profetens Ummah. Inntreffer radikalisering for sexens skyld? Aisha er i den forstand spesielt interessant, siden hun vil være “kona til en av sjefene i islamistmiljøe.”[spacer height=”20px”]
 • Hvordan kan jenter som samtidig kan være ”muslimske” OG “feminister” – riktignok i deres forstand -, ta innover seg en ekstrem ideologi som vi mener undertrykker kvinner til en grad som vi ikke har sett maken til i moderne tider?[spacer height=”20px”]
 • Hva er forskjellen mellom forventningene om hva slags liv jenter tror de vil ha før de reiser til Syria og hverdagen de opplever som hustru og mor når de først er der?[spacer height=”20px”]
 • Boken konkluderer med en tanke om at linjen mellom nypraktiserende og radikalisert var tyn når det gjelder jentene og at de egentlig har vært ofre for en tidsbegrenset bølge som inntraff da ”døren stod på vidt gap”, og som nå er over. Uten dette ville de trolig være ”fromme nypraktiserende” i dag. Hva menes det med dette?
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *